NÁŠ TÝM

Vítají Vás dětské skupiny Magistrátu hl. m. Prahy,

Dětská skupina Zvonek a Dětská skupina Klíček, každá s kapacitou 12 míst, zahájily svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení. Služba péče o dítě, věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky, je poskytována zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy bez úhrady ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Do dětských skupin mohou děti přicházet každý pracovní den v průběhu celého kalendářního roku. Celoroční provoz dětské skupiny je přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a v prvním červencovém týdnu. Provozní doba se co nejvíce přizpůsobuje potřebám rodičů: Po 7.00 - 17.00 hod., Út a Čt 7.00 – 16.30 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod.

Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a také zastupující pečující osoby. Děti se u nás setkají i s pomocnicemi, které provádějí každodenní úklid, zajišťují přípravu oběda a odpočinkové zóny.


 

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců a pečující osoba v dětské skupině

Děti a jejich svět mne provází celým mým životem. Děti mne obklopují doma, ve volnočasových aktivitách a nyní i v čase pracovním. S nejmenšími dětmi jsem začala pracovat v mateřských centrech, kde jsme se učili samostatnosti. Rodičům jsme následně ukázali, co již zvládáme, např. se svým tělem za doprovodu hudby, při rytmických cvičeních a tanci. I na tyto zkušenosti jsem navázala při práci s dětmi v dětských skupinách MHMP. S dětmi školního věku jsem na řadě dětských táborů prožívala radostné chvíle plné her a odvahy a rozjasňovala jejich teskné večerní chvilky bez rodičů. Tyto zážitky jsou základem pro moje současnou aktivitu, kterou je od roku 2020 organizace Letních dětských táborů MHMP – Žihle, které jsou určeny školním dětem zaměstnanců MHMP.

I přes mou snahu zajistit dětem jistotu v pravidelnosti, stabilitě a režimu, miluji spontánnost, improvizaci a volnost. Umění reagovat na nečekané podněty a změny se snažím zprostředkovat i dětem, proto se mnou občas zažívají mimořádné, bláznivé a nečekané situace. Při výchovné práci s dětmi ráda využívám metodu, která dětem nabízí možnost volby, ale současně se neodklání od původního cíle: „Chceš nebo chceš?“.
 

Renáta Lygová, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek

Větší část svého soukromého, ale i profesního života jsem věnovala dětem. Už jako studentka jsem vedla kroužek malých gymnastek. Jako mladá maminka jsem chtěla být se svými dětmi každý den. Pozorovat je, jak rostou, jak se učí chodit, mluvit, jak poznávají svět kolem sebe. To vše jsem chtěla s nimi prožít, a tak jsem se svými třemi dětmi zůstala doma delší dobu než většina maminek. Je to moje nejkrásnější a nejsmysluplnější část života. Nikdy se nebude opakovat, protože děti vyrostou a dospějí. A když dospěly, našla jsem si práci v mateřské škole a tam získávala další praktické zkušenosti s výchovou a péčí o děti. Po jedenácti letech ve školce jsem cítila potřebu se ve výchově dětí dále zdokonalovat, a tak jsem absolvovala kurz pro chůvy.

V dětské skupině MHMP pracuji již třetím rokem. Každý den se těším na dětský smích, na dětskou hravost, bezprostřednost, na jejich bezbřehou fantazii a chuť se učit všemu novému. A to jsou také vlastnosti, které bych ráda u dětí rozvíjela při práci v naší dětské skupině.

Renata. Motto: Za dětský úsměv šla bych světa kraj...

 

Kateřina Šuriaková, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek

Pro Vaše děti jsem tu jako teta Kačka. Práci s dětmi se věnuji od roku 2016 a začínala jsem s ní v mateřské škole. O děti jsem však ráda pečovala již při mém studiu na střední škole. Vlastně se okolo dětí točím celý svůj život a ony zase okolo mne. Momentálně je ale mým středobodem syn František, kterého mohou Vaše děti potkávat u nás v dětských skupinách. Roli paní učitelky, tety a chůvy beru jako své poslání. S dětmi velmi ráda tvořím v rámci výtvarných činností, oblibu mám v práci s keramickou hlínou a divadelní dramatizace příběhů a pohádek je mou vášní. K tomu neodmyslitelně patří i poutavé čtení pro malé posluchače. Pokud se u dětí objeví projevy smutku či obav, najdou u mě vždy otevřenou náruč.

„Děti mě nabíjejí energií a posilují pocit smysluplnosti této práce“.

 

Květoslava Niang, pečující osoba v Dětské skupině Klíček

Jmenuji se Květa, pracovat v dětské skupině, je můj splněný sen. Myslím si, že ve vztahu s dětmi to není o práci, zákazech a příkazech, ale o nastavení vzájemných pravidel a respektu. Je až s podivem, čím vším nás „dospěláky“ může dětský svět obohatit. Dosavadní zkušenosti jsem získala především výchovou vlastních dětí, při péči o děti v rodinách, jako chůva, a vychovatelka v dětských ozdravovnách. Je úžasné se "ponořit" do bezprostředního světa dětí a být na chvíli zpět dítětem, vymýšlet společné hry a "rošťárny". Na učení s dětmi miluji to, že se neustále něco učí a při hře si ani nevšimnou, že jsou v procesu učení. Snad tím budujeme jejich budoucí kladný vztah ke škole a vzdělávání vůbec. I já sama pokračuji ve vzdělávání v oblasti pedagogiky a dětské psychologie.

" Získat dětskou důvěru je křehké privilegium, které musíme chránit a nezklamat."