detskeskupiny.praha.eu

KONTAKTY

Název: Dětská skupina Zvonek

Název: Dětská skupina Klíček

Provozovatel: Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy

sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1,

doručovací adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupen: Ing. Petrou Dederovou, ředitelkou personálního odboru MHMP

 

Adresa dětských skupin: Jungmannova 28/747, 110 00 Praha 1

Vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců: Mgr. Andrea Hájková

Telefon: 734 794 791

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

 

 

Provozní doba dětských skupin:

Pondělí

7.00 – 17.00

Úterý

7.00 – 16.30

Středa

7.00 – 18.00

Čtvrtek

7.00 – 16.30

Pátek

7.00 – 15.00