Podmínky přijetí a úhrady

Podmínky přijetí dítěte do dětské skupiny Magistrátu hl. m. Prahy        

Rodič, zákonný zástupce, je v pracovněprávním vztahu s MHMP.

Dítě ke dni nástupu do dětské skupiny dovršilo věk 2 roky a zároveň ještě nenastoupilo povinnou školní docházku.

Dítě je očkované – dokládá se potvrzením od lékaře v rámci „Přihlášky do dětské skupiny Magistrátu hl. m. Prahy“.

Rodič, zákonný zástupce, podá řádně vyplněnou „Přihlášku do dětské skupiny Magistrátu hl. m. Prahy“ v listinné podobě na pracovišti hlavní podatelny MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (v provozní době pracoviště) v uzavřené obálce, která je adresována odboru personálnímu, obsahuje informaci o odesílateli (jméno, příjmení, adresa pobytu) a je označena slovy „PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY MHMP - NEOTEVÍRAT“.

 

Adresát:          Magistrát hl. m. Prahy 
                       Odbor personální
                      Jungmannova 35/29
                      Praha 110 00

Přihlášku je možné podat nejdříve 3 měsíce před skutečným zahájením docházky dítěte.

  • S rodičem, zákonným zástupcem, je uzavřena „Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“.

„Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“ uvádí, v jaké režimu docházky bude dítě dětskou skupinu navštěvovat.

Typy docházky:

Pravidelná

  • celodenní, tj. každý den v týdnu a po celou pracovní dobu rodiče.
  • polodenní, tj. každý den v týdnu, vždy na půl dne (mám např. zkrácený pracovní úvazek).

Omezená

  • Pravidelně, ale pouze na některé dny v týdnu, např. každé pondělí a úterý

Nepravidelná

  • Dítě má zajištěno jiné hlídání nebo navštěvuje MŠ a využití by bylo příležitostně např. v době letních prázdnin.

 

SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY JE POSKYTOVÁNA BEZ ÚHRADY.

Rodič, zákonný zástupce hradí náklady spojené se stravováním dítěte, více zde: STRAVOVÁNÍ