detskeskupiny.praha.eu

INFORMACE O DS

Vítejte v Dětské skupině Klíček,

Dětská skupina Klíček zahájila svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení poskytující péče o dítě s kapacitou 12 míst. Dětská skupina Klíček nabízí bez úhrady zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy péči o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Služba je poskytována ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Služba péče o dítě je poskytována v pracovní dny v průběhu celého kalendářního roku. Celoroční provoz dětské skupiny je přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a v prvním červencovém týdnu. Provozní doba se co nejvíce přizpůsobuje potřebám rodičů, tedy Po 7.00 - 17.00 hod., Út a Čt 7.00 – 16.30 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod. Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a také zastupující pečující osoby. Děti se u nás setkají i s pomocnicí, která provádí každodenní úklid, zajišťuje přípravu oběda a odpočinkové zóny. Vybudování a následný provoz dětské skupiny byl v období od 1. 12. 2017 – 30. 9. 2020 spolufinancován Evropskou unií. Aktuálně je spolufinancován provoz dětské skupiny Evropskou Unií na období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

V době provozu nám můžete přímo do dětské skupiny volat na tel.: 775 630 894

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, tel.: 734 794 791

 

Květoslava Niang, pečující osoba v Dětské skupině Klíček

Jmenuji se Květa, pracovat v dětské skupině, je můj splněný sen. Myslím si, že ve vztahu s dětmi to není o práci, zákazech a příkazech, ale o nastavení vzájemných pravidel a respektu. Je až s podivem, čím vším nás „dospěláky“ může dětský svět obohatit. Dosavadní zkušenosti jsem získala především výchovou vlastních dětí, při péči o děti v rodinách, jako chůva, a vychovatelka v dětských ozdravovnách. Je úžasné se "ponořit" do bezprostředního světa dětí a být na chvíli zpět dítětem, vymýšlet společné hry a "rošťárny". Na učení s dětmi miluji to, že se neustále něco učí a při hře si ani nevšimnou, že jsou v procesu učení. Snad tím budujeme jejich budoucí kladný vztah ke škole a vzdělávání vůbec. I já sama pokračuji ve vzdělávání v oblasti pedagogiky a dětské psychologie.

" Získat dětskou důvěru je křehké privilegium, které musíme chránit a nezklamat."