detskeskupiny.praha.eu

Harmonogram dne

Harmonogram aktivit dne v dětských skupinách MHMP

Čas Aktivita
 
7.00 – 8.30 příchod dětí, volná hra dětí, ranní cvičení nebo individuální práce s dětmi
8.30 – 9.00 ranní kruh – uvedení do aktivit dne
9.00 – 9.20 hygiena a dopolední svačina
9.20 – 11.30 dopolední výchovný a vzdělávací program a pobyt venku
11.30 – 12.00 hygiena a oběd
12.00 – 12.15 odchod dětí, příprava na odpočinek
12.15 – 14.30 odpočinek, hygiena, odpolední svačina
od 14.30 odchod dětí
po 14.30  hry volné i řízené, pobyt venku, individuální práce s dětmi, odchod dětí