Způsob stravování a úhrada | Dětské skupiny

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ A ÚHRADA


Dětem je poskytována strava odpovídající jejich věkové kategorii. Dodavatelem stravy do dětských skupin je:

Ekolandia s. r. o.
IČO: 24771881
Jiráskova 243/8
250 88 Čelákovice
www.ekolandia.cz

Cena za celodenní stravu (oběd + svačina + přesnídávka na následující den) je 110,- Kč.
Cena za polodenní stravu (oběd + svačina nebo přesnídávka na následující den) je 87,- Kč.

Měsíční zálohová úhrada za stravné je splatná k 25. dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém bude dítěti strava poskytována.

Záloha se zasílá na účet Magistrátu hl. m. Prahy u PPF banky, a. s. č. účtu: 6015-5157998/6000.
Vždy se uvádí i VS dítěte (VS je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo Vám tuto informaci na požádání sdělí vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců).

Doporučené zálohy:

Výše měsíční zálohy pro děti s pravidelnou docházkou je 2.310,- Kč.  (21 pracovních dnů)
Výše první zálohy pro děti s nepravidelnou docházkou je 550,- Kč. (5 pracovních dnů) a následně dle přítomnosti dítěte v dětské skupině.

Zákonný zástupce si může v době nepřítomnosti dítěte v dětské skupině vyzvednout uhrazené denní jídlo v čase od 11.30 do 13.00 v den dodání..

Pitný režim:

Během pobytu dětí v dětské skupině zajišťuje personál nepřetržitý přístup dětí k nápojům, vhodným a odpovídajícím jejich věku. V dětské skupině je zajištěn pitný režim, při kterém se dbá na délku pobytu dítěte v zařízení a ke konkrétním klimatickým podmínkám.

Švédské stoly:

V rámci zdravého životního stylu personál DSZ umožní dětem podávání ovoce a zeleniny způsobem „Švédského stolu“. Podávání bude zajištěno vhodně s ohledem na aktivity v dětské skupině, podmínkou je dostupnost odpovídajících produktů (kvalita, vhodnost pro věkovou kategorii dětí).