detskeskupiny.praha.eu

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ A ÚHRADA

Dětem je poskytována strava odpovídající jejich věkové kategorii. Dodavatelem stravy do dětských skupin je:

Ekolandia s. r. o.
IČO: 24771881
Jiráskova 243/8
250 88 Čelákovice
www.ekolandia.cz

 

Ceny platné od 1. 10. 2022:

Cena za celodenní stravu (oběd + svačina + přesnídávka na následující den) je 169,05 Kč.
Cena za polodenní stravu (oběd + svačina nebo přesnídávka na následující den) je 128,80 Kč.

Měsíční zálohová úhrada za stravné je splatná k 25. dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém bude dítěti strava poskytována.

Záloha se zasílá na účet Magistrátu hl. m. Prahy u PPF banky, a. s. č. účtu: 6015-5157998/6000.
Vždy se uvádí i VS dítěte (VS je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo Vám tuto informaci na požádání sdělí vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců).

Doporučené zálohy:

Výše měsíční zálohy pro děti s pravidelnou docházkou je 3 570,00 Kč.  (21 pracovních dnů)
Výše první zálohy pro děti s nepravidelnou docházkou je 850,00 Kč. (5 pracovních dnů) a následně dle přítomnosti dítěte v dětské skupině.

Zákonný zástupce si může v době nepřítomnosti dítěte v dětské skupině vyzvednout uhrazené denní jídlo v čase od 11.30 do 12.00 v den dodání.

Pitný režim:

Během pobytu dětí v dětské skupině zajišťuje personál nepřetržitý přístup dětí k nápojům, vhodným a odpovídajícím jejich věku. V dětské skupině je zajištěn pitný režim, při kterém se dbá na délku pobytu dítěte v zařízení a ke konkrétním klimatickým podmínkám.

Ovoce a zelenina jsou cestou ke zdraví:

V rámci zdravého životního stylu nabízí personál dětských skupin dětem každý den dva druhy ovoce během dopoledního stravování a dva druhy zeleniny k odpolední svačince. Ovoce a zeleninu pořizuje personál dětských skupin z finančních prostředků EU. Dostupnost odpovídajících produktů (kvalita, vhodnost pro věkovou kategorii dětí) je dána i ročním obdobím. Tety ovšem také reagují na oblíbenost některých druhů ovoce a zeleniny u dětí samotných.