Informace o DS | Dětské skupiny

INFORMACE O DS

Vítejte v Dětské skupině Zvonek,

Dětská skupina Zvonek zahájila svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení poskytující péče o dítě s kapacitou 12 míst. Dětská skupina Zvonek nabízí bez úhrady zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy péči o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Služba je poskytována ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Služba péče o dítě je poskytována v pracovní dny v průběhu celého kalendářního roku. Celoroční provoz dětské skupiny je přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a v prvním červencovém týdnu. Provozní doba se co nejvíce přizpůsobuje potřebám rodičů, tedy Po 7.00 - 17.00 hod., Út a Čt 7.00 – 16.30 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod. Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a také zastupující pečující osoby. Děti se u nás setkají i s pomocnicí, která provádí každodenní úklid, zajišťuje přípravu oběda a odpočinkové zóny. Vybudování a následný provoz dětské skupiny byl v období od 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020 spolufinancován Evropskou unií. Aktuálně je spolufinancován provoz dětské skupiny Evropskou Unií na období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

V době provozu nám můžete do dětské skupiny volat na tel.: 770 184 796

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, tel.: 734 794 791

 

Ing. Marie Kleislová, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek
 

Ing. Marie Kleislová

Zkušenosti s komplexní péčí o předškolní děti jsem získala především jako chůva v rodinách. Několik let jsem byla i vedoucí na letním táboře, kde jsem organizovala činnosti a hry pro oddíly nejmladších dětí. V dětských skupinách MHMP působím od jejich vzniku v roce 2018.

Těší mě hry a tvoření s dětmi, zejména pak didaktické a pohybové hry různého charakteru, které děti baví, rozvíjí a


zároveň motivují k učení se nových věcí. Mám ráda chvilky, při kterých si s dětmi povídáme o všem možném a objevujeme svět.

Děti mě okouzlují svou bezprostředností, schopností žít přítomností a vnímáním skutečnosti, že nic není nemožné. Čas strávený s dětmi vnímám jako poslání, protože se mohu spolupodílet na vývoji osobnosti a charakteru malého človíčka. Snažím se být vždy sama sebou a dítěti tak zároveň předat i schopnost sebedůvěry.
 

Renáta Lygová, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek
 

Renáta Lygová

Větší část svého soukromého, ale i profesního života jsem věnovala dětem. Už jako studentka jsem vedla kroužek malých gymnastek. Jako mladá maminka jsem chtěla být se svými dětmi každý den. Pozorovat je, jak rostou, jak se učí chodit, mluvit, jak poznávají svět kolem sebe. To vše jsem chtěla s nimi prožít, a tak jsem se svými třemi dětmi zůstala doma delší dobu než většina maminek. Je to moje nejkrásnější a nejsmysluplnější část života. Nikdy se nebude opakovat, protože děti vyrostou a dospějí. A když dospěly, našla jsem si práci v mateřské škole a tam získávala další praktické zkušenosti s výchovou a péčí o děti. Po jedenácti letech ve školce jsem cítila potřebu se ve výchově dětí dále zdokonalovat, a tak jsem absolvovala kurz pro chůvy.

 V dětské skupině MHMP pracuji již třetím rokem. Každý den se těším na dětský smích, na dětskou hravost, bezprostřednost, na jejich bezbřehou fantazii a chuť se učit všemu novému. A to jsou také vlastnosti, které bych ráda u dětí rozvíjela při práci v naší dětské skupině.

Renata. Motto: Za dětský úsměv šla bych světa kraj...