INFORMACE O DS

Vítejte v Dětské skupině Zvonek,

Dětská skupina Zvonek zahájila svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení poskytující péče o dítě s kapacitou 12 míst. Dětská skupina Zvonek nabízí bez úhrady zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy péči o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Služba je poskytována ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Služba péče o dítě je poskytována v pracovní dny v průběhu celého kalendářního roku. Celoroční provoz dětské skupiny je přerušen vždy od 23. 12. do 1. 1. a v prvním červencovém týdnu. Provozní doba se co nejvíce přizpůsobuje potřebám rodičů, tedy Po 7.00 - 17.00 hod., Út a Čt 7.00 – 16.30 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod. Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a také zastupující pečující osoby. Děti se u nás setkají i s pomocnicí, která provádí každodenní úklid, zajišťuje přípravu oběda a odpočinkové zóny. Vybudování a následný provoz dětské skupiny byl v období od 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020 spolufinancován Evropskou unií. Aktuálně je spolufinancován provoz dětské skupiny Evropskou Unií na období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

V době provozu nám můžete do dětské skupiny volat na tel.: 770 184 796

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, tel.: 734 794 791

 

Renáta Lygová, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek
 

 

Renáta Lygová

Větší část svého soukromého, ale i profesního života jsem věnovala dětem. Už jako studentka jsem vedla kroužek malých gymnastek. Jako mladá maminka jsem chtěla být se svými dětmi každý den. Pozorovat je, jak rostou, jak se učí chodit, mluvit, jak poznávají svět kolem sebe. To vše jsem chtěla s nimi prožít, a tak jsem se svými třemi dětmi zůstala doma delší dobu než většina maminek. Je to moje nejkrásnější a nejsmysluplnější část života. Nikdy se nebude opakovat, protože děti vyrostou a dospějí. A když dospěly, našla jsem si práci v mateřské škole a tam získávala další praktické zkušenosti s výchovou a péčí o děti. Po jedenácti letech ve školce jsem cítila potřebu se ve výchově dětí dále zdokonalovat, a tak jsem absolvovala kurz pro chůvy.

 V dětské skupině MHMP pracuji již třetím rokem. Každý den se těším na dětský smích, na dětskou hravost, bezprostřednost, na jejich bezbřehou fantazii a chuť se učit všemu novému. A to jsou také vlastnosti, které bych ráda u dětí rozvíjela při práci v naší dětské skupině.

Renata. Motto: Za dětský úsměv šla bych světa kraj...