CENÍK

Ceny jsou platné od 1. 10. 2022


1. Cena oběda pro děti ve věku do 6 let (kategorie: předškolní děti), včetně dietní varianty je 88,55 Kč s DPH. Cena oběda zahrnuje hlavní jídlo, polévku a dopravu.

2. Cena přesnídávky (dopoledne) je 40,25 Kč s DPH. 

3. Cena svačiny (odpoledne) je 40,25 Kč s DPH. 

Cena svačiny či přesnídávky zahrnuje rovněž dopravu. Svačiny a přesnídávky jsou dodávány pouze k objednaným obědům a není možné je objednat samostatně.

Cena za celodenní stravu (přesnídávka + oběd + svačina) je 169,05 Kč.
Cena za polodenní stravu (přesnídávka nebo svačina + oběd) je 128,80 Kč.

Změny v odběru jídla se hlásí do 9.30 hod. 2 předcházející pracovní dny předem, v takovém případě se strava nehradí. Při změně do 9.30 hod. 1 pracovní den předem nelze již odhlásit dopolední přesnídávku (zůstane k odběru, nebo k úhradě). Při omluvě v den odběru se hradí strava v plném rozsahu a zůstává k odběru.