detskeskupiny.praha.eu

PROJEKT EU

 

http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg

 

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy realizuje dva projekty se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které je poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem těchto projektů je  nabídnout rodičům, zaměstnancům MHMP, kvalitní péči o jejich děti a tím jim , usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně  podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem každého z níže uvedených projektů je podpora nejméně 15 rodičů, pro které vznikne jedno zařízení poskytující péči o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst. Specifikace projektů:

 

               Dětská skupina Klíček         Dětská skupina Zvonek           

              

Klikem na logo každé skupiny se dostaneme na záložku jednotlivých skupin, kde je každý projekt blíže specifikován.