INFORMACE O DS

Vítejte v Dětské skupině Zvonek,

Dětská skupina Zvonek zahajuje svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení poskytující péče o dítě s kapacitou 12 míst. Dětská skupina Zvonek nabízí bez úhrady zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy péči o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Služba je poskytována ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Provoz dětské skupiny je celoroční, tj. každý pracovní den, v provozní době tak, aby v maximální míře vyhovovala rodičům, tedy Po, Út, Čt 7.00 - 17.00 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod. Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a děti se u nás setkají i s pomocnicí, která provádí každodenní úklid, zajišťuje přípravu oběda a odpočinkové zóny. Vybudování a následný provoz dětské skupiny (do 30. 9. 2020) spolufinancován Evropskou unií. 

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

V době provozu nám můžete do dětské skupiny volat na tel.: 775 630 967

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, tel.: 734 794 791

 

Pečující osoby:

Ing. Marie Kleislová, pečující osoba v dětské skupině

Ing. Marie Kleislová

Jmenuji se Maruška a práce s dětmi mě baví a nabíjí pozitivní energií. Děti mě okouzlují svou bezprostředností, schopností žít přítomností a vnímáním skutečnosti, že nic není nemožné. Čas strávený s dětmi vnímám jako poslání, protože se můžu spolupodílet na vývoji osobnosti a charakteru malého človíčka. Snažím se být vždy sama sebou a dítěti tak zároveň předat i schopnost sebedůvěry. Zkušenosti s komplexní péčí o předškolní děti jsem získala především jako chůva v rodinách. Několik let jsem byla i vedoucí na letním táboře, kde jsem organizovala činnosti a hry pro oddíly nejmladších dětí. Těším se na hry a tvoření s dětmi v naší dětské skupině. Zejména pak na didaktické a pohybové hry různého charakteru, které budou děti bavit, rozvíjet a zároveň motivovat k učení se novým věcem. Také mám ráda procházky s dětmi, při kterých si povídáme o všem možném.

„Rozzářené dětské oči jsou nejhezčí odměnou.“

Maruška

               

Stanislava Linetová, pečující osoba v dětské skupině

Stanislava Linetová

Jmenuji se Stáňa a velmi ráda trávím čas s dětmi. Na dětech miluji jejich bezprostřednost, zvídavost, opravdovost, originalitu a individualitu. Při studiu Rodinné školy jsem se podílela jako praktikantka na aktivitách letních táborů a měla v péči nejmladší děti. Práce s dětmi mě natolik pozitivně zasáhla, že jsem pokračovala jako chůva v rodinách.  Aby se děti vždy cítily spokojeně, organizuji pro ně výlety do přírody, dětské oslavy a karnevaly v maskách. Mezi své oblíbené činnosti zahrnuji kreslení, zpívání, říkanky, tance, hry v kolektivu a práci s keramickou hlínou a modelínou, která rozvíjí jemnou motoriku a fantazii. Důraz kladu především na zábavnou formu aktivit a příjemné trávení dne, kdy se děti nejen zasmějí, poznají nové kamarády, ale také se něco nového naučí. I přes své bohaté zkušenosti s dětmi stále velmi svědomitě dbám na jejich bezpečnost při každodenních aktivitách.

„Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.“  Steve Allen 

Vaše Stáňa