INFORMACE O DS

Vítejte v Dětské skupině Klíček,

Dětská skupina Klíček zahajuje svůj provoz dne 3. 4. 2018 jako podniková forma zařízení poskytující péče o dítě s kapacitou 12 míst. Dětská skupina Klíček nabízí bez úhrady zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy péči o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Služba je poskytována ve vlastním objektu hl. m. Prahy, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1.

Provoz dětské skupiny je celoroční, tj. každý pracovní den, v provozní době tak, aby v maximální míře vyhovovala rodičům, tedy Po, Út, Čt 7.00 - 17.00 hod., St 7.00 - 18.00 hod., Pá 7.00 - 15.00 hod. Personál tvoří stabilní dvojice pečujících osob a děti se u nás setkají i s pomocnicí, která provádí každodenní úklid, zajišťuje přípravu oběda a odpočinkové zóny.  Vybudování a následný provoz dětské skupiny (do 30. 9. 2020) je spolufinancován Evropskou unií. 

E-mail: detskeskupiny@praha.eu

V době provozu nám můžete přímo do dětské skupiny volat na tel.: 775 630 894

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, tel.: 734 794 791

 

Pečující osoby:

Michaela Čadská, pečující osoba v dětské skupiny

Michaela Čadská

Jmenuji se Míša a při práci s dětmi v dětské skupině bych ráda zúročila nejen své bohaté zkušenosti s vlastními dětmi, ale i zkušenosti získané při vedení kroužků v dětských centrech. Pod mým vedením rostli „šikulové“ zdatní ve všech směrech své malé osobnosti. Při mé práci nechyběly a nebudou chybět pohybové a poznávací hry, cvičení s pomůckami, výtvarné radovánky a tvořivé dílničky.Velmi ráda čtu dětem pohádky, čímž se snažím rozvíjet nejen jejich představivost, ale také bohatost slovní zásoby a tím položit základ kladného vztahu k četbě. Vlastní pohádky a poutavé příběhy také sama ráda vyprávím, čímž děti na chvíli přenáším do světa snění a fantazie. Snažím se vytvářet atmosféru, kde se děti cítí spokojeně v kolektivu svých kamarádů. Při své práci jsem zodpovědná a svědomitá.

„Největší radostí je vidět dětský úsměv“

Těším se na setkání nejen s Vámi, ale především s Vašimi dětmi. Míša

 

Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců

Mgr. Andrea Hájková

Děti a jejich svět mne provází celým mým životem. Děti mne obklopují doma, ve volnočasových aktivitách a nyní i v čase pracovním. Na dětských táborech jsem se školními dětmi prožívala radostné chvíle plné her a odvahy a také teskné večerní chvilky bez rodičů. Naopak při práci s těmi nejmenšími v mateřských centrech jsme se snažili od rodičů osamostatnit, abychom jim v samém závěru našeho společného snažení ukázali, co již zvládáme, např. se svým tělem za doprovodu hudby, při rytmických cvičeních a tanci. I přes mou snahu zajistit dětem jistotu v pravidelnosti a stabilitě, miluji spontánnost, improvizaci a volnost. Umění reagovat na nečekané podněty a změny se snažím zprostředkovat i dětem, proto se mnou občas zažívají mimořádné, bláznivé a nečekané situace. Při výchovné práci s dětmi ráda využívám metodu „Chceš nebo chceš?“, která nabízí prostot pro volbu.      Andrea