detskeskupiny.praha.eu

Magistrát hl. m. Prahy je provozovatelem dvou dětských skupin, ve kterých odborný personál zajišťuje službu péče o děti svých zaměstnanců od jejich 2 let do zahájení povinné školní docházky. Dětská skupina Zvonek a Dětská skupina Klíček, každá s kapacitou 12 míst, je zaměstnaneckým benefitem, který má za cíl usnadnit návrat rodičů do zaměstnání po rodičovské dovolené a nabízí řešení situací spojených s potřebou hlídání předškolních dětí v průběhu celého roku.