NÁŠ TÝM


Mgr. Andrea Hájková, vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců
 

Mgr. Andrea Hájková

Děti a jejich svět mne provází celým mým životem. Děti mne obklopují doma, ve volnočasových aktivitách a nyní i v čase pracovním. Na dětských táborech jsem se školními dětmi prožívala radostné chvíle plné her a odvahy a také teskné večerní chvilky bez rodičů. Naopak při práci s těmi nejmenšími v mateřských centrech jsme se snažili od rodičů osamostatnit, abychom jim v samém závěru našeho společného snažení ukázali, co již zvládáme, např. se svým tělem za doprovodu hudby, při rytmických cvičeních a tanci. I přes mou snahu zajistit dětem jistotu v pravidelnosti a stabilitě, miluji spontánnost, improvizaci a volnost. Umění reagovat na nečekané podněty a změny se snažím zprostředkovat i dětem, proto se mnou občas zažívají mimořádné, bláznivé a nečekané situace. Při výchovné práci s dětmi ráda využívám metodu „Chceš nebo chceš?“, která nabízí prostot pro volbu.

Andrea
 

Michaela Čadská, pečující osoba v dětské skupině

 

Jmenuji se Míša a při práci s dětmi v dětské skupině bych ráda zúročila nejen své bohaté zkušenosti s vlastními dětmi, ale i zkušenosti získané při vedení kroužků v dětských centrech. Pod mým vedením rostli „šikulové“ zdatní ve všech směrech své malé osobnosti. Při mé práci nechyběly a nebudou chybět pohybové a poznávací hry, cvičení s pomůckami, výtvarné radovánky a tvořivé dílničky.Velmi ráda čtu dětem pohádky, čímž se snažím rozvíjet nejen jejich představivost, ale také bohatost slovní zásoby a tím položit základ kladného vztahu k četbě. Vlastní pohádky a poutavé příběhy také sama ráda vyprávím, čímž děti na chvíli přenáším do světa snění a fantazie. Snažím se vytvářet atmosféru, kde se děti cítí spokojeně v kolektivu svých kamarádů. Při své práci jsem zodpovědná a svědomitá.

„Největší radostí je vidět dětský úsměv“

Těším se na setkání nejen s Vámi, ale především s Vašimi dětmi. Míša

 

Ing. Marie Kleislová, pečující osoba v Dětské skupině Zvonek

 

Ing. Marie Kleislová

Jmenuji se Maruška a práce s dětmi mě baví a nabíjí pozitivní energií. Děti mě okouzlují svou bezprostředností, schopností žít přítomností a vnímáním skutečnosti, že nic není nemožné. Čas strávený s dětmi vnímám jako poslání, protože se můžu spolupodílet na vývoji osobnosti a charakteru malého človíčka. Snažím se být vždy sama sebou a dítěti tak zároveň předat i schopnost sebedůvěry. Zkušenosti s komplexní péčí o předškolní děti jsem získala především jako chůva v rodinách. Několik let jsem byla i vedoucí na letním táboře, kde jsem organizovala činnosti a hry pro oddíly nejmladších dětí. Těším se na hry a tvoření s dětmi v naší dětské skupině. Zejména pak na didaktické a pohybové hry různého charakteru, které budou děti bavit, rozvíjet a zároveň motivovat k učení se novým věcem. Také mám ráda procházky s dětmi, při kterých si povídáme o všem možném.

„Rozzářené dětské oči jsou nejhezčí odměnou.“
            Maruška

 

Stanislava Linetová, pečující osoba v dětské skupině

 

Jmenuji se Stáňa a velmi ráda trávím čas s dětmi. Na dětech miluji jejich bezprostřednost, zvídavost, opravdovost, originalitu a individualitu. Při studiu Rodinné školy jsem se podílela jako praktikantka na aktivitách letních táborů a měla v péči nejmladší děti. Práce s dětmi mě natolik pozitivně zasáhla, že jsem pokračovala jako chůva v rodinách.  Aby se děti vždy cítily spokojeně, organizuji pro ně výlety do přírody, dětské oslavy a karnevaly v maskách. Mezi své oblíbené činnosti zahrnuji kreslení, zpívání, říkanky, tance, hry v kolektivu a práci s keramickou hlínou a modelínou, která rozvíjí jemnou motoriku a fantazii. Důraz kladu především na zábavnou formu aktivit a příjemné trávení dne, kdy se děti nejen zasmějí, poznají nové kamarády, ale také se něco nového naučí. I přes své bohaté zkušenosti s dětmi stále velmi svědomitě dbám na jejich bezpečnost při každodenních aktivitách.

„Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.“  Steve Allen

Vaše Stáňa

 

Pečující osoby Dětské skupiny Zvonek:

Ing. Marie Kleislová: tel. 236 00 2306, e-mail: marie.kleislova@praha.eu

Stanislava Linetová: tel. 775 630 967, e-mail: stanislava.linetova@praha.eu

 

Pečující osoby Dětské skupiny Klíček:

Michaela Čadská: tel. 775 630 894, e-mail: michaela.cadska@praha.eu

Mgr. Andrea Hájková: tel. 734 794 791, e-mail: andrea.hajkova@praha.eu